Vattenbrunn – En investering för framtiden

Håller du på att renovera eller bygga hus? Har du funderat på att låta fastighetens vattenförsörjning ske via egen brunn? Det är inte så ovanligt som man kan tro och har en hel del fördelar jämfört med att använda sig av kommunalt vatten. Den vanligaste och säkraste metoden för att skaffa egen brunn är genom brunnsborrning. 

 

 

Vad är brunnsborrning?

Brunnsborrning är en metod som utöver vatten även används vid installation av bergvärme. Vid brunnsborrning borras ett hål ner i ett berg eller i marken. Ett rör ser till att vattnet inte läcker och hamnar där det ska. Röret är fodrat i den övre delen för att undvika att ytvatten tränger sig in samt för att minska risken för ras. Det vanligaste idag är att en pump sänks ner i det borrade hålet som hjälper till att pumpa upp vatten till ytan. 

 

I vissa delar av landet, inte minst i glesbygden, är det vanligare med brunnsvatten än kommunalt vatten på grund av avståndet mellan fastigheterna. I mer tätbebyggda områden är kommunalt vatten vanligare, men vissa väljer ändå att borra brunn och ha sin egen vattenförsörjning. 

 

Fördelar med egen vattenbrunn 

Över en miljon hushåll i Sverige beräknas få sitt vatten från egna brunnar. En stor fördel med att ha egen brunn är att det inte kostar något. Brunnsborrningen är därför en investering som kommer spara dig pengar på sikt. Det är även en investering för dig som fastighetsägare eftersom det höjer värdet på fastigheten. Något som är viktigt att tänka på vid egen brunn är att regelbundet testa vattnet för att säkerställa att det är rent och godkänt att dricka. 

Om du är på jakt efter någon som utför brunnsborrning i örebro kan Borrwik’s Brunns och Energiborrning AB vara ett alternativ. De har mångårig erfarenhet inom borrning vid både anläggning av vattenbrunnar och bergvärme. De erbjuder ett borrbevis efter installation som bevisar att värdet på din fastighet höjts genom anläggningen.