Vattenbrunn – En investering för framtiden

Håller du på att renovera eller bygga hus? Har du funderat på att låta fastighetens vattenförsörjning ske via egen brunn? Det är inte så ovanligt som man kan tro och har en hel del fördelar jämfört med att använda sig av kommunalt vatten. Den vanligaste och säkraste metoden för att skaffa egen brunn är genom brunnsborrning. 

 

 

Vad är brunnsborrning?

Brunnsborrning är en metod som utöver vatten även används vid installation av bergvärme. Vid brunnsborrning borras ett hål ner i ett berg eller i marken. Ett rör ser till att vattnet inte läcker och hamnar där det ska. Röret är fodrat i den övre delen för att undvika att ytvatten tränger sig in samt för att minska risken för ras. Det vanligaste idag är att en pump sänks ner i det borrade hålet som hjälper till att pumpa upp vatten till ytan. 

 

I vissa delar av landet, inte minst i glesbygden, är det vanligare med brunnsvatten än kommunalt vatten på grund av avståndet mellan fastigheterna. I mer tätbebyggda områden är kommunalt vatten vanligare, men vissa väljer ändå att borra brunn och ha sin egen vattenförsörjning. 

 

Fördelar med egen vattenbrunn 

Över en miljon hushåll i Sverige beräknas få sitt vatten från egna brunnar. En stor fördel med att ha egen brunn är att det inte kostar något. Brunnsborrningen är därför en investering som kommer spara dig pengar på sikt. Det är även en investering för dig som fastighetsägare eftersom det höjer värdet på fastigheten. Något som är viktigt att tänka på vid egen brunn är att regelbundet testa vattnet för att säkerställa att det är rent och godkänt att dricka. 

Om du är på jakt efter någon som utför brunnsborrning i örebro kan Borrwik’s Brunns och Energiborrning AB vara ett alternativ. De har mångårig erfarenhet inom borrning vid både anläggning av vattenbrunnar och bergvärme. De erbjuder ett borrbevis efter installation som bevisar att värdet på din fastighet höjts genom anläggningen.

Brunnsborrning är inte omodernt

Brunnsborrning är många gånger det enda alternativet till kommunalt vatten och avlopp. Det finns egentligen två alternativ. Grävd eller borrad brunn. Det finns en väsentlig skillnad mellan dessa: borrade brunnar håller i regel mycket högre vattenkvalité än grävda. Bägge är dock alternativ när du inte har tillgång till kommunalt vatten. Här presenteras skillnaderna och vad du ska tänka på så du får bra vattenkvalité.

 

 

Borrad brunn när du vill gå på djupet

Vanligtvis borras det ner till över 100 meter för att vattentillrinningen ska säkerställas. Borrhålet är ungefär 10 meter i diameter och ett rör sätts ner för att förhindra att ytvatten tränger ner i brunnen. Vattnet pumpas upp genom en dränkbar pump. Pumpen pumpar upp vattnet till en hydrofor, en del bygger pumphus men med dagens teknologi går det istället att hitta andra lösningar såsom adapterlösning. När det kommer till brunnsborrning i örebro finns det goda möjligheter att träffa på rätt direkt och få en god vattentillrinning. Det är viktigt att anlita ett företag som är certifierat och använder beprövade metoder. Självklart ska du se till att det görs prover på vattenkvalitén.

 

Grävda brunnar är inte så vanligt idag

Grävda brunnar är som det låter brunnar som grävts antingen för hand eller med maskin. Dessa är ofta inte så djupa och öppningen är bred. De flesta har sett dessa på landsbygden eller på film där du kan hinka upp vatten. Historiskt fanns det ingen möjlighet att borra brunnar så som vi gör idag så gräva var enda alternativet. Idag grävs brunnar när det är långt ner till berg eller om det finns vatten på mindre djup. Det är viktigt att kolla vattenkvalitén oavsett, men kanske lite extra vid en grävd brunn då ytvatten tränger in lättare. Ett vattenprov kostar runt 1000 kr. Upptäcker du att vattenkvalitén kanske inte håller måttet så finns det idag bra filteranläggningar.

Bergvärme – Bra för både plånboken och planeten

Håller du på och bygger hus och står inför det stora beslutet valet av energikälla innebär? Eller är det dags att dra in värme i sommarstugan? Oavsett vad just din situation är så kan det kännas riktigt förvirrande när det är dags att välja bland alla alternativ. Ett alternativ som ökat stadigt de senaste tjugo åren är bergvärme.

 

Vad är bergvärme?

Bergvärme bygger på att grundvatten hämtas från berggrunden. Det kalla vattnet värms sedan upp till lämplig temperatur med hjälp av en värmepump som placeras i hemmet.

Bergvärme är ett utmärkt val för de flesta som bor i hus eller villa eftersom det inte krävs något särskilt stort område för att utföra brunnsborrningen. Hålet som borras vid brunnsborrning är nämligen bara 15 centimeter i diameter. Det kommer bli ett litet hål i gräsmattan, men när gräset vuxit igen kommer det inte synas några spår av din nya bergvärme. För att kunna genomföra en brunnsborrning för energi och bergvärme krävs det tillstånd från kommunen.

Brunnsborrning och den totala installationen av bergvärme kan kosta en del, men det kommer samtidigt märkbart sänka din månadskostnad. Det är alltså en ekonomisk vinst på lång sikt. Dessutom gäller ROT-avdraget vid brunnsborrning vilket minskar kostnaden för installationen.

Utöver att din plånbok på sikt kommer tacka dig för att du väljer bergvärme, är det även ett bra miljöval. Det beror på att bergvärme inte kräver någon förbränning. Istället kommer energin från solenergi som lagras i marken.

 

Välja installatör av bergvärme

Bergvärme och brunnsborrning kräver stor kunskap och det är inget man kan ordna själv på en eftermiddag. Det kan löna sig att göra ordentlig research och hitta en firma med lång erfarenhet och stor kompetens inom området. Om du är ute efter bergvärme i örebro är BorrWik’s Brunns och Energiborrning AB ett alternativ. Borrwik’s är ett företag med lång erfarenhet och stor kompetens. De utför både brunnsborrningar för privatpersoner och större anläggningar såsom skolor, företag och lägenhetshus.