Brunnsborrning är inte omodernt

Brunnsborrning är många gånger det enda alternativet till kommunalt vatten och avlopp. Det finns egentligen två alternativ. Grävd eller borrad brunn. Det finns en väsentlig skillnad mellan dessa: borrade brunnar håller i regel mycket högre vattenkvalité än grävda. Bägge är dock alternativ när du inte har tillgång till kommunalt vatten. Här presenteras skillnaderna och vad du ska tänka på så du får bra vattenkvalité.

 

 

Borrad brunn när du vill gå på djupet

Vanligtvis borras det ner till över 100 meter för att vattentillrinningen ska säkerställas. Borrhålet är ungefär 10 meter i diameter och ett rör sätts ner för att förhindra att ytvatten tränger ner i brunnen. Vattnet pumpas upp genom en dränkbar pump. Pumpen pumpar upp vattnet till en hydrofor, en del bygger pumphus men med dagens teknologi går det istället att hitta andra lösningar såsom adapterlösning. När det kommer till brunnsborrning i örebro finns det goda möjligheter att träffa på rätt direkt och få en god vattentillrinning. Det är viktigt att anlita ett företag som är certifierat och använder beprövade metoder. Självklart ska du se till att det görs prover på vattenkvalitén.

 

Grävda brunnar är inte så vanligt idag

Grävda brunnar är som det låter brunnar som grävts antingen för hand eller med maskin. Dessa är ofta inte så djupa och öppningen är bred. De flesta har sett dessa på landsbygden eller på film där du kan hinka upp vatten. Historiskt fanns det ingen möjlighet att borra brunnar så som vi gör idag så gräva var enda alternativet. Idag grävs brunnar när det är långt ner till berg eller om det finns vatten på mindre djup. Det är viktigt att kolla vattenkvalitén oavsett, men kanske lite extra vid en grävd brunn då ytvatten tränger in lättare. Ett vattenprov kostar runt 1000 kr. Upptäcker du att vattenkvalitén kanske inte håller måttet så finns det idag bra filteranläggningar.