Vad vet du om vakuumpumpar egentligen?

11 november 2022 Staffan Ehrlin

editorial

Vad vet du om vakuumpumpar egentligen?

Om du någon gång befunnit dig i en laboratoriemiljö eller jobbat inom läkemedelsindustrin så har du säkert stött på olika typer av vakuumpumpar. De finns i alla former och storlekar, men vad är egentligen en vakuumpump?

En vakuumpump är en anordning som pumpar ut gas ur en förseglad behållare för att skapa ett vakuum. Redan här förstår man att det mest används i ett labb, inte så vanligt att en privatperson vill skapa vakuum. Inte ens som underhållning på en fredag. Vakuumpumpar används i många olika tillämpningar, från vetenskaplig forskning till tillverkning. Högvakuumpumpar används vanligtvis för uppgifter som avgasning av vätskor eller avlägsnande av luft från vakuumförpackningar.

High vacuum pumps

Förträngningspumpar är vanligast

Det finns två huvudtyper av vakuumpumpar: förträngningspumpar och momentumöverföringspumpar. Positiva förflyttningspumpar fungerar genom att en viss gasvolym fångas upp i en kammare och sedan förflyttas med nästa inkommande gasvolym. Pumpar med momentöverföring fungerar genom att använda rörliga delar för att skapa en vätskestråle som kolliderar med molekylerna gasen, vilket överför rörelseenergi och får gasmolekylerna att flytta sig ur vägen för strålen.

Den vanligaste typen av förträngningspump är roterande lamellpumpen. Denna typ av pump har en uppsättning lameller som roterar i en cylinder. Lamellerna är fjäderbelastade så att de behåller kontakten med cylinderväggarna när de rotera. När lamellerna roterar fångar de in gasen i kamrar som blir mindre när pumpen går i gång. Detta minskar volymen av den instängda gasen, vilket ökar trycket i kammaren. Gasen drivs sedan ut från pumpen genom en avgasventil.

En annan vanlig typ av förträngningspump är kolvpumpen. Denna typ av pump har en kolv som rör sig upp och ner i en cylinder. När kolven rör sig uppåt drar den in gas i kammaren. När kolven rör sig nedåt komprimerar den gasen i kammaren. Den komprimerade gasen drivs sedan ut från pumpen genom en avgasventil. 

Är du i behov av någon av dessa typer så hittar du dem på https://www.advancedvacuum.se/