Trädbesiktning i Lund för friskare träd

23 maj 2022 patrick pettersson

editorial

Som tomtägare har man ansvar för tomten man äger. Det innebär att man har skyldighet att hålla koll så träd och växter inte utgör fara för människor och andra byggnader. För de flesta är detta något självklart. Man sköter om tomten oavsett om det är en företagsbyggnad eller ett privat hus som finns där.

Många tomtägare uppskattar om det finns skuggiga platser på tomten där man kan sätta sig en solvarm dag. Därför är det lätt att låta buskar och träd växa upp och se till att de skuggar och skänker svalka. Däremot är det inte så många som egentligen vet hur deras träd mår. Framförallt är det svårt att säga något när det handlar om äldre träd och skadedrabbade träd.

 

trädbesiktning Lund

 

Trädbesiktning för trädets framtid

En ask kan drabbas av sjukdom och likaså almar. Dock är det inte alltid så lätt att se om de är sjuka då det ofta börjar inifrån trädet. Har man träd som man vet lätt kan få sjukdomar och/eller är gamla kan det vara bra att genomföra en trädbesiktning i Lund.

För att göra en sådan besiktning kontaktar man en firma som arbetar med träd på olika sätt. Arborister har stor kunskap om träd, deras sjukdomar och hur man beskär dem. Det första man använder sig av när man besiktigar ett träd är okulär besiktning. Det innebär att man ser över trädet från krona till rot med ögonen.

Därefter kan man använda ett mätinstrument som mäter densiteten hos träet för att se om trädet mår bra inuti. Ser besiktningsmannen inget på vare sig den okulära besiktningen eller med mätinstrument mår trädet bra. Då kan trädet stå kvar i många år framöver och ge liv och skugga. Är trädet däremot sjukt inuti är det bra att ta ner trädet innan det åsamkar skador på något.