Ett entresolplan skapar ny yta

10 juni 2022 Lily Hansen

editorial

Den som har arbetat på lagret hos ett tillverkande företag vet åtminstone två saker. Nummer ett är att det är viktigt att ha ordning på allt. Nummer två är att det är svårt att ha ordning på allt när utrymmet är för litet. Man hamnar ständigt i situationer där det som ska plockas fram för produktionen eller det som ska levereras ut står bakom någonting annat.

Det blir ett tidsödande pussel att varje dag flytta omkring saker för att komma åt det som man vill ha fram. Lagerytan skulle helt enkelt behöva utökas. Men det är inte alltid så enkelt att genomföra, när det inte finns mer markyta att ta till. Om man har god takhöjd på lagret så finns det dock en finurlig lösning. Man låter uppföra ett entresolplan.

 

entresolplan

 

Ett entresolplan är ett extra våningsplan

Ett entresolplan är ett fint ord för ett extra våningsplan över en del av den befintliga golvytan. Det kan byggas fristående, men ofta kopplas det samman med befintliga väggar. Nya pelare bär upp entresolplanets golv och dimensioneringen görs baserat på vilken last golvet behöver tåla. En trappa brukar anordnas för personalen att gå i. Beroende på vad man tänker att förvara där uppe kan en hissanordning med grind också vara bra att ha. 

Entresolplan kan anpassas på många olika sätt efter just de behov som föreligger där det ska sättas upp. Det är en effektiv och ekonomisk lösning om man behöver mer golvyta. Att på detta sätt anordna nya ytor på lagret ger helt nya möjligheter att strukturera upp ordningen bättre.

Arbetet för lagerpersonalen underlättas och blir inte lika tidskrävande. På så sätt får man en besparing i mantimmar på lagret, vilket ger en ekonomisk vinst. Så, om du har dåligt med golvyta på ditt lager, men bra takhöjd, kan det verkligen vara värt att börja fundera på ett entresolplan.