Bokbindare – ett framtidsyrke i en ömtålig värld?

06 juli 2022 Mikael Barani

editorial

Vi lever i en värld som är känslig för avbrott. Det var något vi lärde oss förra våren när fraktskeppet Ever Given hade fastnat i Suezkanalen. Plötsligt stannade alla transporter av under en vecka innan man fick loss skeppet. I Sverige har vi haft oväder som har slagit ut strömförsörjningen för en del av befolkningen under långa perioder och nu ser vi också hur de senaste årens världshändelser påverkar vår vardag.

Förberedd på framtiden

Det är helt enkelt så att i och med civilisationen kommer också beroendet av civilisationen. När vi förlitar oss på ett system som ska försörja oss med mat och bekvämligheter står vi handfallna om detta system skulle börja drabbas av avbrott.

Ibland diskuterar man till exempel om solvindar skulle kunna slå ut elektriciteten på vår planet. Vad skulle hända om det plötsligt inte gick att låsa upp den app-styrda ytterdörren?

Vi har under senare år blivit allt mer påminda och uppmärksammade om alla tings känslighet i vår nuvarande samhällsstruktur. Plötsligt har ord som ”självförsörjande” och ”prepper” blivit en del av allas vokabulär.
Vi blir mer och mer medvetna om att det kanske inte handlar om att rusa framåt i tron om att evig utveckling i en ändlig värld är en hållbar matematik.

Bokbinderi

Säkerligen kommer vi att inom en när framtid att se hur det blir allt mer värdefullt att förvalta analog teknik och kunskap, sådant som man faktiskt kan förstå sig på själv. Kanske är det därför värt att ta sina gamla böcker till en bokbindare och se till att förlänga livet på dem, för sig själv och för framtida generationer.

Särskilt om dessa böcker innehåller sådant som ger oss praktiska kunskaper eller kopplar oss samman med vår historia.
Det är sådant som ger perspektiven som behövs för att även kunna blicka framåt, och ge oss möjligheten att undvika att återupprepa våra förfäders misstag.