Avlasta familjen med familjerätt i Landskrona

19 februari 2022 Lily Hansen

editorial

I den bästa av världar kan alla familjeangelägenheter lösas hemma vid köksbordet. Utan myndighetsinblanding. Tyvärr är verkligheten lite mer komplicerad än att det alltid är möjligt. När till exempel två föräldrar i Landskrona inte ska leva tillsammans längre uppstår det i regel alltid en vårdnadstvist. När det ska beslutas om hur, var och när barnet ska leva med sina respektive föräldrar är det ofta bäddat för konflikter. Som inte löses på egen hand.

Det är till exempel i sådana situationer som man får blanda in familjerätt i Landskrona. Familjerätt är ett samlingsbegrepp för all den juridik som hör till juridisk inblandning i familjefrågor. Förutom vårdnadstvister kan det därför även handla om bland annat bodelningar, testamenten, placeringar av barn eller till och med vad ett barn får lov att registreras med för namn. Men enbart i de fall där det behövs. Det är värt att notera.

 

Familjerätt

 

Hjälper familjer i konflikter

Med andra ord lämnas inte familjerna i Landskrona ensamma. Barn till missbrukande eller våldsamma föräldrar lämnas inte till sitt öde. En släkting kan inte försöka lägga beslag på hela arvet när en anhörig gått bort och det finns fler arvtagare. Två sambos som flyttar isär behöver inte slita sig själva i stycken över vem som ska ha vad av bostadens innehåll när de inte längre ska leva tillsammans. Det finns nämligen juridisk avlastning för sådana här frågor.

Det är helt enkelt att begära för mycket att en familj ska kunna lösa dessa frågor helt och hållet på egen hand. Riskerna är stora att exempelvis barnen kommer i kläm. Det är då alltid bättre att ta hjälp av någon som verkligen har koll. Familjerätt är inte till för att splittra familjer. Tvärtom så spelar de en otroligt viktig funktion i att minimera konflikter och reda ut problem som har uppstått. På ett lagenligt sätt dessutom.