Hjälp med markarbeten i Brålanda

11 januari 2022 Lily Hansen

editorial

Många byggprojekt innefattar markarbete och det går inte att slarva med detta. Utan ett bra och korrekt markarbete kommer det man bygger ovanpå inte bli stabilt och hållbart. Hus, växthus, trädgårdsgångar och mycket annat, kräver att man först utför markarbeten. Hur omfattande det är beror på vad som ska byggas. Men också markens sammansättning och vad som finns nere i jorden påverkar.

Vid exempelvis uppförandet av en ny byggnad måste man först göra en geologisk undersökning för att försöka ta reda på omfattningen av arbetet och hur mycket matjord och material som måste schaktas bort. Själva schaktningen är ofta en stor del av kostnaden för markarbetet och det blir lätt många ton som måste köras bort. Kan man i stället mellanlagra materialet i närheten av byggplatsen och sedan använda det när det är dags att bygga upp trädgården kan man spara mycket pengar. 

 

image

 

Vad ingår i markarbetet? 

Dränering är en viktig del av markarbetet. Efter att man har grävt bort all matjord lägger man i stället på dränerande grus och makadam vilka packas hårt så att man sedan kan bygga ovanpå. Då kan regnvattnet sedan sippra ner genom gruset i stället för att samlas runt huset och översvämma tomten. I markarbetet ingår också att gräva för vattenledningar, avlopp, el och fiber. 

Vill man ha hjälp med markarbeten i Brålanda ska man först ta in offerter från några olika aktörer och jämföra priser. Som privatperson har man också den stora fördelen att man kan använda sig av rotavdraget och på så vis få ner kostnaden något. Men man kan inte heller bara se till pris och välja det företag som lämnar den lägsta offerten. Detta eftersom det är viktigt att markarbetet blir korrekt utfört. Annars kan man drabbas av översvämningar och fuktskador i husgrunden, eller sättningar i marken vilka påverkar husets stabilitet.