Avsättning till tjänstepension är en viktigt del för den som vill säkra en ekonomisk trygg pensionstid

08 juni 2021 Cecilia Olsson

editorial

För att säkra en ekonomiskt trygg pensionstid så är det viktigt att se till så att avsättningen fungerar som den ska. Först och främst så kan det vara väldigt bra att se till att det finns flera pensionssparanden. Alla har rätt till den allmänna pensionen, men eftersom den i regel inte ligger speciellt nära den inkomst man är van vid att få ut varje månad så kan det behövas lite extra tillskott i kassan från tjänstepension och ett privat sparande. Då är det möjligt att säkra upp en tryggare framtid rent ekonomiskt. 

Olika former av sparanden säkrar upp

Det är väldigt bra att starta ett privat pensionssparande så tidigt som möjligt. Det allra bästa är att börja spara så snart man har en egen inkomst, men det är heller aldrig försent att börja. Det finns olika sätt att spara ihop till pensionen och genom att till exempel vända sig till sin bank kan man få hjälp med tips som kan få pengarna att växa fram till dess att det är dags att gå i pension. 

avsättning till tjänstepension

Tjänstepensionen är den som kan göra störst skillnad för många. När man är anställd så betalar arbetsgivaren i regel in pensionspremien till tjänstepensionen. Denna pension är en viktig del av den totala inkomsten man får när man går i pension och den som inte har någon tjänstepension alls kan uppleva ekonomiska utmaningar som kan innebära att man får skjuta på pensionen några år. Det är alltså klokt att se till så att det sker avsättning till tjänstepensionen kontinuerligt.

Se till att pensionspremien betalas oavbrutet

Även om arbetsgivaren betalar in pensionspremien när man arbetar så är det i regel inte så när man får sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta, föräldrapenning eller graviditetspenning. Då är det istället möjligt att ansöka om pensionsavsättning från premiebefrielseförsäkringen.

Det är en försäkring genom Afa Försäkring som ser till att avsättningen till tjänstepensionen sköts även då man av någon anledning inte kan gå till arbetet, läs mer på www.afaforsakring.se.