Arkitektur i vardagen

Den finns där. Den syns, men vi tar den ibland för given. Den påverkar människors vardag på många sätt. Den kan vara praktisk, storvulen, vacker, modern, gammal, förfallen, minimalistisk eller, i vissa fall, oattraktiv. Varje gång du rör dig bland människor, deras boningar och arbetsplatser är den ständigt närvarande. Vi talar om arkitekturen.

Arkitektur är per definition både ett pågående projekt och ett färdigställt sådant. Oavsett hur färdigt ett byggprojekt känns så kommer det förr eller senare behövas reparationer och/eller kompletteringar. Människors behov ändras, och med det ändras också deras krav och önskemål om byggnaders utseende och funktion. Naturligt slitage är så klart också oundvikligt, och ibland kanske t o m önskvärt.

 

Använd kameran för att komma igång, planera och dokumentera

Ett byggprojekt startas i fantasin; numer också med moderna hjälpmedel och datorprogram. Ett specifikt behov ligger ofta till grund för projektet i fråga. Samspel mellan funktion och utseende, plats och naturliga förhållanden, material och människor måste till. Här spelar fotografering en viktig roll då det blir en god hjälp i planeringen. Det kan också vara både användbart och intressant att dokumentera hela processen, inte minst för att kunna blicka tillbaka och lära sig av eventuella misstag.

En stor fördel vid marknadsföring

Den kanske största fördelen med arkitekturfotografi ligger i marknadsföringen. Har ni en fastighet och söker hyresgäster är det givet att bilder måste finnas på er hemsida. Det samma gäller när ni vill marknadsföra genom annonser i diverse medier. Utöver denna funktion – att visa upp byggnaden i syfte att få intressenter – är det också bra att dokumentera arkitekturen i bilder för att skapa ett konkret intresse för er verksamhet. Ytterligare en tänkbar situation kan vara att ni söker finansiärer till ett renoveringsprojekt av historisk och/eller på annat sätt värdefull och intressant arkitektur. Anlitar ni en kompetent arkitektfotograf i Göteborg kan ni vara säkra på att nå det resultat ni eftersöker.