Trädbesiktning i Skåne, vad ska du tänka på?

Friska träd hjälper till med att bevara landskap och är bra för miljön. Att vårda träd blir allt viktigare då de även binder koldioxid. Därför kan det vara bra med en besiktning innan du fäller ett träd.

Träd kan precis som människor drabbas av sjukdomar. Det gör att det kan bli aktuellt att fälla ett träd eller beskära det. På så sätt kan omgivningen skyddas. Dels mot att trädet faller, dels mot att sjukdomar sprids.

I Skåne finns många träd som hjälper till att bevara landskapets säregna karaktär. Vissa träd är extra skyddsvärda. Det kan vara träd som är mycket gamla, framför allt ek och bok. Mycket stora träd är också extra skyddsvärda.

Därför är det bra att du vänder dig till ett proffs på trädbesiktning i Skåne innan du fäller träd. Genom att hjälpas åt går det att spara unika träd i Skåne. Det gäller såväl enskilda personer på tomten som skogsägare.

 

 

Varför är träd så viktiga?

Träd fyller många olika funktioner. I stora städer som Malmö hjälper träden till att ge skugga när det är varmt. Utan träd skulle staden genast bli varmare när det kommer värmeböljor. Träd hjälper också till att rena luft i städer. Det kan göra stor skillnad även i mindre städer.

Träd tar också upp vatten och hjälper till vid översvämningar. I områden kring Kristianstad kan stora och små träd bidra till dränering vid regnoväder. Träd fyller en viktig funktion både när de lever och när de är döda.

Fåglar skulle inte klara sig bra utan alla dessa träd i Skåne. Insekter är också beroende av att det finns träd i alla former. Så därför är trädbesiktning viktigt för att bevara biologisk mångfald. Innan du fäller ett träd eller beskär det så tala med ett företag som har utbildade arborister som kan hjälpa till med rekommendationer.