Vilket ställdon väljer du?

Ett ställdon kallas också ibland en aktuator och är en anordning som används för att styra en mekanism. Den signal som styr vad ett ställdon gör är ofta elektrisk men kan också vara luftstyrd eller tryckstyrd, alltså hydraulisk eller pneumatisk. En del ställdon manövreras manuellt. Varianterna är alltså stora men ställdonen används för att förflytta föremål i olika riktningar. 

 

Ställdon finns överallt. Arbetar du på kontor och har ett skrivbord som går att ställa in i höjdled? Tacka ställdonet! Kan du justera dina bilsäten elektriskt? Tacka ställdonet! Och inom industrin finns ställdon vart du än vänder blicken.

 

 

Ställdon för processindustri 

 

Inom processindustrin och andra verksamheter där flöden regleras genom ventiler spelar ställdon en oerhört viktig roll. Signalen som reglerar ställdonets rörelser styr ett stort system och ställdon finns dessutom på ett antal platser i detta system. 

 

Så ett ställdon behöver inte bara fungera oberoende av annat, utan i samklang med komplicerade processer och andra ställdon. Blir det fel på ett enda ställe följer problem, och problemen fortplantar sig vidare. Risker uppstår, resultat blir fel, kostnader ökar, leveranser försenas eller uteblir. Alltså är rätt ställdon på rätt plats och med rätt funktion a och o.

 

Inköp, leveranser och service

 

Eftersom sakförhållandena är sådana att ställdon är en nyckel till god funktion i många system gäller det att säkra upp hanteringen av dessa. Inköp behöver göras i tid, löpande kontroller av funktionen, service osv. Med andra ord behövs en leverantör som kan hantera allt detta. Din leverantör ska besitta expertis inom service och diagnostik. 

 

Din leverantör av tjänster bör också vara densamma som levererar själva ställdonen och ventiler, varpå följer att leverantören ska ha en bra lagerhållning med ett enkelt ordersystem och snabba leveranser. Med kompetens inom alla delar av den komplexa kedjan säkrar du din produktion på ett bra sätt och förhindrar många problem.