Att leka sig till ett lärande

Genom att låta barnen vara ute i naturen med jämna mellanrum när de går i skolan eller på fritids, gynnar deras lärande. De har då lättare att ta till sig olika kunskaper på ett annat sätt än om de sitter vid skolbänken och tittar i en bok. Att praktiskt få undersöka vad som finns i naturen och leka sig fram till kunskaper gör att det blir så mycket roligare att lära sig saker.

Genom upplevelser stimuleras barnens utveckling och lärande och de blir då motiverade att inhämta olika kunskaper. Dessutom förbättras barnens fysiska och psykiska förmågor vid utomhusaktiviteter, vilket främjar till en god hälsa och gör att de inte lika lätt blir sjuka. Lek är en av barnens viktigaste aktivitet och skogen får deras fantasi att flöda. Här tränar också upp sina muskler, balans och sin smidighet. 

Friskolan i Svedala har mycket aktiviteter ute i naturen. Förutom två förskolor har de även ett fritidshem, där deras målsättning är att barnen ska utveckla ett intresse för naturen och få kunskap om den. Här får de bland annat lära sig vad allemansrätten innebär och förhoppningen är också att de ska få ett livslångt intresse för friluftsliv. I den upplevelsebaserade inlärningen skapas lust och kreativitet genom spel, sång och skapande. Barnen får även bygga, måla, ha yoga och göra dramatiseringar. Här får de en trygg miljö att ta till sig kunskaper på ett både lustfyllt och kreativt sätt som främjar deras mentala hälsa och välbefinnande.

Det är vetenskapligt bevisat att vi lättare håller oss friska när vi får vara ute i naturen regelbundet, både som vuxna och barn. Så med dessa argument finns det inga nackdelar, bara fördelar. Vi tänker inte bara klarare, utan vi stimuleras också av alla sinnesintryck.  Barn som får vara ute mycket om dagarna sover dessutom längre om nätterna än de barn som tillbringar mer tid inomhus.

http://www.skabersjoskolan.se/skabersjoskolan/extern/