Tips innan man tar kontakt med en begravningsbyrå i malmö

När man har mist någon av sina nära och kära infinner man sig i en svår stund i livet. Sorg kan göra att man har svårt att fokusera på de allra enklaste sakerna. En begravningsbyrå i malmö kan hjälpa dig med allt det praktiska. Men det finns även så mycket annat som du behöver ta ställning till. 

Är det en kyrklig begravning får man tala med en präst. Hen kommer att ställa frågor om den avlidnes liv för att sedan vid ceremonin kunna hålla ett litet minnestal. Är det en borgerlig begravning får man tala med en officiant. Hen kommer då att ta prästens roll och bidra med minnestalet. Det är skönt att det kommer någon för att lyssna och ställa frågor, men det kan också vara svårt.  

Ceremonier kan vara olika  

Det man som anhörig behöver fråga sig själv är vad den avlidne hade för önskemål om sin begravning. Skulle den vara kyrklig eller borgerlig? Önskade hen någon speciell musik? Det är frågor som man kanske inte talar om till vardags vilket gör situationen ännu svårare för de efterlevande. 

I den ovana situationen är det skönt med konkreta svar på allt det praktiska. Om den avlidne inte framfört några önskemål finns inget att ta hänsyn till. Vanligast är att man får en kyrklig begravning om man varit med i svenska kyrkan och en borgerlig om man begärt utträde.

Hur vill de anhöriga ha det? 

Det är viktigt att visa respekt för den avlidne, men man bör också komma ihåg att begravningen är ett sätt att sörja tillsammans. Det är därför viktigt att de efterlevande får så mycket som möjligt att säga till om. Är det en borgerlig begravning kan de bestämma precis allting och är det en kyrklig begravning finns det ritualer som måste följas. Utöver det tillgodoses önskemålen.